OPTEX RXC-RST-SET

Category:

รายละเอียดเพิ่มเติม

WIRELESS AND OUTDOOR

RXC-RST

FEATURES

เซ็นเซอร์ไร้สายตรวจจับความเคลื่อนไหวภายใน

  • อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวชนิด PIR Sensor
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • เชื่อมต่อกับ Main Controller ด้วยระบบไร้สาย
  • การติดตั้งให้ได้ความสูงจากพิ้นประมาณ 2.4 เมตร
  • อินฟราเรดมุมกว้าง 85 องศา ระยะตรวจจับไกลสุด 12 เมตร
  • เหมาะกับการติดภายในตัวบ้าน เช่น ห้องโถง ห้องเก็บของ หน้าประตูทางเข้า
    Technical Specification>>