SHIPPING & DELIVERY

วิธีการส่งสินค้าของเรา

เราสินค้าจัดส่งทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดสำคัญ

กรุงเทพและปริมณฑล

  ทำการสั่งซื้อสินค้าก่อนเวลา 11.00น. ของวัน จะส่งสินค้ารอบบ่าย

  ทำรายการส่งซื้อสินค้าหลังเวลา 11.00น. ของวัน จัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป

ต่างจังหวัด

  ทำการจัดส่งภายใน 2-3 วัน หากอยู่ในพื้นที่ห่างไกล 3-5 วัน